Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 366 w Warszawie

7 i 8 lutego 2018 r. spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczniowie 8 klas: 1a, 1b, 1c, 3a, 3b, 3n, 3o i 3t mieli możliwość rozmowy z lekarzem stomatologiem na temat higieny i profilaktyki jamy ustnej.

Lekcje odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. Każde dziecko mogło przećwiczyć szczotkowanie zębów na modelu oraz nauczyć się jak prawidłowo nitkować zęby.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim dzieciom oraz ich nauczycielom.